Mara tammetti li mexxiet burdell fil-Gżira

Mara ta’ 47 sena minn Ħal Safi ammettiet fil-Qorti li mexxiet burdell fi Triq Testaferrata fil-Gżira u li b'intenzjoni sar tlajjar mill-prostituti.
Il-prosekuzzjoni qalet li l-mara kkoperat mal-pulizija, ammettiet l-akkużi fi stadju bikri, u se tkun qed tixhed kontra persuna oħra involut fit-tmexxija tal-burdell.
Il-mara ngħatat il-libertà b’kundizzjoni imposti fuqha għal sentejn.