Malta bl-aqwa toilet fid-dinja

L-unur għall-aħjar toilet pubbliku Ewropew ħaditu Malta, propjament Strada Stretta fil-Belt Valletta.

It-toilet pubbliku jinsab imdawwal bid-dawl aħmar bil-purtieri  qisu wieħed dieħel ġewwa nightclub.

Il-persuna inkarigata minn din il-latrina pubblika tkun liebsa ġakketta u ingravata. Waqt li wieħed ikun qed jaqdi l-bżonnijiet tieħu jista’ jisma’ l-mużika.