Ma jaqblux bejniethom

Mis-sensiela Issa Naraw, li oriġinarjament inħadmet fl-1996, illum se nkunu nistgħu nsegwu r-4 puntata li tixxandar fit-3pm fuq TVM.

Il-familja Sammut jargumentaw dwar ix-xorti. Ma jaqblux bejniethom jekk għandhomx jittantaw xortihom b’żewġ liri u nofs jew inkella jagħtu dawn l-istess flus għall-karità.

X’se jkunu qed jiddeċiedufl-aħħar?