Follow Up: X’għandek tagħmel biex tivvota fl-elezzjonijiet Ewropej?

Fl-ewwel parti ta’ Follow Up illum 13 ta’ Mejju 2019, Sylvana Debono titkellem ma’ Tonio Fenech minn Catholic Voices Malta dwar il-manifest li dawn għamlu biex jiggwidaw il-votanti għall-elezzjonijiet Ewropej ta’ ħmistax oħra. Fit-tieni parti, tiddiskuti r-rapport li l-Kummissjoni Ewropea għadha kif ippublikat dwar l-andament ekonomiku tal-UE mal-ekonomista Dr Stephanie Fabri.

Follow Up jixxandar mit-Tnejn sal-Ġimgħa fuq RTK 103FM u Newsbook.com.mt fil-5pm.