Newsline: Veru li l-NGOs qed jiggwadanjaw mill-kriżi tal-immigrazzjoni?

Read in English.

Waqt il-programm Newsline tas-Sibt 7 ta’ Lulju, Fr Joe Borg se jistaqsi din il-mistoqsija, fost oħrajn, lil Dr Katrine Camilleri, il-Kap tal-Jesuit Refugee Service Malta.

Insegwu wkoll intervista ma’ Vanni Xuereb, il-Kap tal-MEUSAC, dwar il-ftehim li sar fuq l-immigrazzjoni ftit tal-jiem ilu bejn il-pajjiżi Ewropej. X’pożizzjoni ħadet Malta u għaliex?

F’dawn l-aħħar jiem qamet il-mistoqosija: id-deċiżjoni tal-Gvern Malti sabiex jingħalqu l-portijiet se twassal għal aktar imwiet ta’ refuġjati, inkluż it-tfal? Ipparteċipa u għidilna x’taħseb.

Newsline jixxandar kull nhar ta’ Sibt fuq RTK 103FM fl-10am, kif ukoll fuq Newsbook.com.mt