Filmat: X’tgħid il-liġi dwar il-fastidju sesswali?

Waqt il-programm Newsline ma' Emanuel Delia u Fr Joe Borg ta' nhar is-Sibt 25 ta' Novembru niddiskutu ma' Renee Laiviera, il-Kummissarju għall-Ugwaljanza (NCPE) u fost oħrajn nistaqsu liema tip ta' każi qed jiġu rrappurtati f'Malta? Qed jiżdiedu dawn ir-rapporti? Hawn iktar għarfien Jaslu rapporti għandkom ta' dan it-tip ta' fastidju? X'azzjoni tittieħed?
Nitkellmu ukoll dwar il-grupp fuq Facebook Men Against Violence.
Segwi l-programm hawn.