Filmat: L-aħħar tislima lil Patri Valerjan Mercieca

Read in English.

Posted by Giovanni Cefai on Monday, August 3, 2020

Illum tingħata l-aħħar tislima lil Patri Valerjan Mercieca.

Patri Mercieca huwa missjunarju Malti li miet fil-Perù bil-coronavirus.

Il-quddiesa tal-funeral tiegħu saret aktar kmieni llum.

Ilbieraħ il-komunità tal-Karmelitani fil-Bolvija qalu li huma qrati għall-ħidma li ma kienet tieqaf qatt ta’ Patri Valerjan Mercieca fil-Bolivja.

F’Malta se ssir quddiesa b’suffraġju għal ruħ Patri Mercieca nhar il-Ħamis 6 ta’ Awwissu fid-9.30 a.m. fil-knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Balluta. Huwa kien membru tal-komunità tal-Balluta qabel telaq lejn il-Perù ftit inqas minn sena ilu.  Il-quddiesa se tigi trażmessa fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Parrocca tal-Karmanu Balluta.