Filmat: Is-Sindki tal-Kunsilli Lokali għandhom ikunu full time?

Desmond Zammit Marmara' u Norman Vella jirritornaw fuq RTK 103FM għall-programm Follow Up tal-Ġimgħa, 2 ta' Frar 2018 fl-4.30pm, fejn se jiddiskutu l-proposta li s-Sindki tal-Kunsilli Lokali jkunu full time. Mistieden fl-istudjo s-Sindku ta' Ħal Balzan in-Nutar Ian Spiteri.
Fit-tieni parti tal-programm se niddiskutu wkoll il-ħarsien tal-ambjent flimkien ma' Dr Rueben Grima u l-Perit Ruben Abela u b'kollegament telefoniku mas-Sur Sandro Chetcuti, President tal-Malta Developers Association.
Segwi l-programm hawn: