LIVE: Ir-regolamenti tal-kostruzzjoni qed jiġu nfurzati biżżejjed?

Follow Up tal-Ġimgħa 17 ta’ Mejju bi preżentazzjoni ta’  Desmond Zammit Marmara’ se jiddiskuti diversi temi ambjentali: Xi drittijiet għandhom ir-residenti f’żoni fejn isir xi żvilupp? Ir-regolamenti  tal-kostruzzjoni qed jiġu nfurzati biżżejjed? Li tixtri propjetà minn fuq il-pjanta huwa riskjuż? U diversi temi oħra ambjentali ferm interessanti. Mistiedna: Il-Perit Simone Vella Lenicker, President Kamra tal-Periti.

Follow Up jixxandar mit-Tnejn sal-Ġimgħa fuq RTK 103FM u Newsbook.com.mt fil-5pm.