Filmat: Il-ħidma tas-Safeguarding Commission fi ħdan il-Knisja

Waqt il-programm Follow-Up, Fr Joe Borg jistaqsi lil Andrew Azzopardi dwar il‑Kummissjoni għall‑Ħarsien tat‑Tfal u l‑Adulti Vulnerabbli (Safeguarding Commission) li toffri s‑servizzi tagħha lill‑għaqdiet u organizzazzjonijiet li jaħdmu mal‑minuri. X'inhu l-iskop veru ta' din l-organizzazzjoni? Segwi d-diskussjoni hawn: