Follow Up: Il-GWU taqdi lill-Gvern jew lill-ħaddiema?

Fr Joe Borg jintervista lil Josef Bugeja, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers' Union waqt il-programm Follow Up tat-Tnejn 2 t'April fil-5pm fuq RTK 103FM. 
Insegwu wkoll analiżi tal-gazzetti tal-ġurnata, nitkellmu dwar Open Day ġewwu s-Seminarju tar-Rabat flimkien ma' Sylvana Debono u nsewgu intervista ma' persuni li ġew mgħammda mill-Arcisqof Scicluna f'dan il-Għid.