LIVE: Il-ġid ekonomiku u l-inugwaljanzi f’Malta

“Follow  Up”  tas-Sibt, 16  ta’  Ġunju,  2018,  mill-10 am  sal-11.00 am,  bi  preżentazzjoni  ta’ David  Vassallo  u  Desmond  Zammit  Marmara’,  se  jkun  qed  jiddiskuti  kif  fl-Ewropa, 1 fil-mija taċ-ċittadini jgawdu 40 fil-mija tal-ġid ekonomiku. Sadattant, 40 fil-mija taċ-ċittadini Ewropej igawdu biss minn 1 fil-mija tal-ġid. L-inugwaljanzi kibru. Kif  inhi  s-sitwazzjoni  f’Malta?  –  Il-ġid  li  qed  jinħoloq  permezz  tas-suċċess  ekonomiku,  min  qed  igawdi  minnu?

Mistednin  fl-istudio:  Is-Sur  Joe  Gerada  u  l-Perit  Simone  Vella  Lenicker.