Newsline: Hu sew li lil uliedna se jagħtuhom anqas homework?

Waqt il-programm Newsline tas-Sibt 7 t'April niddiskutu kif tista' titjieb is-sistema politika f'pajjizna?
Hu sew li lil uliedna se jagħtuhom anqas homework?
L-istharrig tal-Malta Today juri li l-Knisja sejra l-quddiem jew sejra lura?
Nitkellemu wkoll dwar kif membru tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa jikkummenta dwar id-decizjoni tal-ministri dwar Daphne.
Preżentazzjoni ta' Fr Joe Borg u Manuel Delia, Newsline jixxandar kull nhar ta' Sibt fuq RTK 103FM fl-10am.