Follow Up: Hawn min iħallas lin-nies biex jiktbu kontra l-Arċisqof?

Waqt intervista fil-programm Follow up l-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna jiddiskuti l-media tal-Knisja u jgħid li hawn min iħallas lin-nies biex jiktbu kontrih. Huwa se jagħti informazzjoni dwar x’se jiddiskuti l-Papa meta fil-21 ta’ Frar jiltaqa mal-Isqfijiet minn madwar id-dinja. Jgħid ukoll jekk hux inkwetat jew le bir-rizultat tac-censiment tal-quddies. Imexxi l-programm Fr Joseph Borg.

It-Tieni Parti: