Follow Up: Għandna għalfejn niċċelebraw Jum il-Ħaddiem bħala ħaddiema Maltin?

Follow Up tal-Ġimgħa 27 ta' April, ippreżentat mill-Perit David Vassallo u Desmond Zammit Marmara' jiddiskuti:
1. L-emendi għal-Liġi għall-Protezzjoni tal-Embrijuni. X'inhi l-pożizzjoni tal-Gvern? X'pożizzjoni ħadet l-Oppożizzjoni?
2. Jum il-Ħaddiem. Is-sitwazzjoni tax-xogħol f'pajjiżna. Xi progress sar fid-drittijiet tal-ħaddiema? X'għad baqa' li jsir?
3. Il-kwistjoni Facebook u Cambridge Analytica. Kif qed tintuża l-informazzjoni? X'inhuma l-implikazzjonijiet ta' din il-kwistjoni?
Mistednin fl-istudio: Dr Roselyn Borg u Dr Alex Saliba