Filmat: Għamlu sew neħħew l-eżamijiet ta’ nofs is-sena?

Għalfejn l-għalliema ħassew li għandhom iwaqqfu unjon ġdida wara li 3 membri irreżenjew mill-Malta Union of Teachers? 
Waqt il-programm Follow Up, Norman Vella u Desmond Zammit Marmara se jistaqsu dawn il-mistoqsijiet lil Marco Bonnici, il-President tal-MUT u lil David Rossi mill-Union of Professional Educators (UPE) – Voice of the Workers.