Follow Up: Ġejja fuqna xi pandemija ġdida bħall-iSpanish Flu?

Fil-programm Follow Up tat-Tlieta 13 ta' Marzu, diskussi diversi temi fosthom dwar mard li qed jissejjaħ l-iSpanish Flu. 
Tislima wkoll lid-disinjatur Franċiż Givenchy li miet fl-aħħar jiem.
Diskuss studju minn Malti dwar il-partiġġjaniżmu f'Malta.
Ma' Fr Joe Borg nitkellmu dwar studju li sar fuq il-pluraliżmu fil-midja f'Malta. 
Fl-aħħar nett Sr Carmen Sammut, is-Superjura Ġenerali tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjunarji tal-Afrika, titkellem dwar ktieb li jgħid li s-sorijiet huma stmati ta’ servi mill-Kardinali u l-Isqfijiet fil-Vatikan. Dan veru?