Toroq fil-Belt u l-Furjana biss se jingħalqu waqt is-Summit – il-Pulizija

Il-Kummissarju tal-Pulizija jixtieq javża lill-pubbliku in ġenerali li t-toroq imsemmija fl-Avviż tal-Pulizija numru 158 li deher fil-Gazzetta tal-Gvern datata 27 t’Ottubru 2015, ħlief għal dawk ġewwa l-Belt Valletta u l-Furjana,  se jkunu miftuħa għat-traffiku.
Madanakollu skont l-Avviż Legali 101/97 dawn it-toroq xorta se jiġu klassifikati bħala żona ta’ rmonk f’każ ta’ ngombru.
It-toroq ġewwa l-Belt Valletta u l-Floriana se jkunu magħluqin hekk kif indikat hawn taħt:
 
Għeluq ta’ toroq min-nhar l-Erbgħa 11 ta’ Novembru, 2015 mis-2pm sal-10pm
Triq Ġlormu Cassar sal-Monument tal-Gwerra,
Triq Il-Papa Piju sal-Parlament Il-Ġdid,
Il-Bini tat-Taraġ,
Triq Nofsinhar kantuniera ma’ Triq Zakkarija,
Triq l-Ordninanza u Triq il-Vitorja,
Triq l-Ordinanza kantuniera  ma’ Triq il-Vitorja,
Triq il-Merkanti kantuniera ma’ Triq Melita,
Triq San Pawl kantuniera ma’ Triq Melita,
Triq Sant’ Ursula ma’ Triq il-Batterija,
Il-Barrakka ta’ Fuq ser tkun magħluqa għall-pubbliku l-gurnata kollha.
 
Għeluq ta’ Toroq min-nhar L-Erbgħa 11 ta’ Novembru, 2015 sal-Ħamis 12 ta’ Novembru, 2015 mis-2pm sa tmiem il-konferenza.
Xatt Lascaris kantuniera ma’ Nieżlet il-Kurċifiss,
Xatt il-Barriera kantuniera ma’ Telgħet Liesse,
Triq il-Mediterran kantuniera ma’ Triq San Nikola,
Triq Il-Lvant kantuniera ma’ Triq San Kristoferu,
Triq Il-Lvant kantuniera ma’ Triq San Duminku,
Triq Sant Iermu ma’ Triq Merkanti,
Triq It-Tramuntana ma’ Triq Merkanti,
Triq L-Isptar L-Antik ma’ Triq Merkanti,
Triq San Pawl ma’ Triq San Nikola,
Triq San Nikola ma’ Triq Sant’Ursula,
Triq San Nikola ma’ Triq il-Bjar L-Antiki,
Triq L-Ixpruna ma’ Triq San Bastjan,
Triq L-Ifran kantuniera ma’ Triq San Bastjan,
Triq Il-Punent ma’ Triq San Bastjan