Liem lokalitajiet mistennija jkunu bla elettriku llum?

Enemalta ħabbret li llum sitt lokalitajiet jaf jesperjenzaw xi qtugħ fl-elettriku matul il-ġurnata.

Lokalitajiet mingħajr elettriku sa 12pm

  • Iż-Żurrieq: TRIQ IS-SUPERJUR MANWEL CAMILLERI, TRIQ IL- PASSJU, TRIQ DONATO DEL PIANO, TRIQ GORG SAMMUT, TREJQET IL- GILJU, TRIQ IS- SINDKU, VJAL L- INDIPENDENZA, TRIQ BUR IL-LANGASA, TRIQ FILIPPU FARRUGIA
  • Tal-Pietà: TRIQ CLARENCE, PJAZZA SAN LUQA, TELGHET GWARDAMANGA
  • Ir-Rabat: TRIQ IL- KULLEGG, TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 1, TRIQ IL- KULLEGG, SQAQ NRU. 2, TRIQ FERRIS , TRIQ KOLA XARA, TRIQ SAN PUBLJU, TRIQ IL-KONTI RUGGIERU, TRIQ SANT’ ANTNIN, TRIQ SANT’ ANTNIN, SQAQ NRU. 1, TRIQ SANTA MARIJA

Lokalitajiet mingħajr elettriku sa 12.30pm

  • Ħaż-Żabbar: TRIQ HAZ- ZABBAR, TRIQ SAN LEONARDU, TRIQ IZ- ZAGHRUN, TRIQ IX- XGHAJRA, SQAQ SAN LEONARDU
  • Ix-Xgħajra:  SQAQ SAN LAWRENZ, TRIQ ORLANDO ZABBAR

Lokalitajiet mingħajr elettriku sa 4pm

  • Ħal Qormi:  SQAQ IL- VITORJA NRU. 3, TRIQ IL- VITORJA, TRIQ SAN RAFEL, TRIQ IZ- ZINZEL, SQAQ IL- VITORJA NRU. 4, SQAQ IL- VITORJA NRU. 5

Tista’ tara l-lista kollha minn hawnhekk.