L-iżgħar qassis f’Malta: ried isir Accountant

L-esperjenza ġewwa Kuba kienet fundamentali biex niddeċiedi – Dun Osmar

Dun Osmar Baldacchino, għada ser jiġi ordnat saċerdot minn l-Arċisqof Charles Scicluna u ser isir l-iżgħar qassis f’Malta.

F’intervista ma’ Newsbook.com.mt, Dun Osmar stqarr li s-saċerdozju ma’ kienetx l-għażla awtomatika tiegħu: “il-ħolma tiegħi kienet li nsir Accountant” stqarr Dun Osmar

Ma kienx iħoss li s-saċerdozju hi t-triq għalih, imma kif stqarr hu stess: “Kont f’salib it-toroq, u f’salib it-toroq ma tistax ma tagħżilx.”

Din ma kienetx għażla faċli għalih, imma kien iħoss vojt fih li ma kienx qiegħed iħallih kwiet. Bl-għajnuna ta’ direttur spiritwali ddeċieda li jibda’ s-seminarju.

“Bdejt is-seminarju b’karta bajda, ma dħalx is-seminarju bil-konvinzjoni li insir qassis. Imma s-seminarju għini nagħraf aktar lili nnifsi.” Għal Dun Osmar aktar ma’ beda jgħaddi ż-żmien aktar bdew jiċċaraw l-affarijiet.

Forsi l-aktar mument li għenu biex jagħraf aħjar x’kellha tkun it-triq tiegħu hi l-esperjenza li għamel tlett snin ilu ġewwa Kuba. Flimkien ma’ Dun Pawl Buttigieg, missjunarju għal aktar minn 20 sena, seta’ jesperjenza “Knisja li għadha ħierġa mill-persekuzzjoni tal-Komuniżmu, persekuzzjoni fina ħafna.”

Ix-xhur li għamel ġewwa Kuba għinuh jagħraf li r-rwol tal-qassis mhux dik li jkun fuq il-pulptu imma li jgħin fejn hemm l-għatx għal Alla.

10 saċerdoti ġodda

Għada, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid, fis-6:30 p.m, se ssir l-Ordinazzjoni ta’ 10 saċerdoti ġodda. Dawn huma: