L-Isqof Awżiljarju jagħlaq sninu

Isqof Galea Curmi
Ritratt: Knisja.mt

Read in English.

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi llum b’għeluq sninu, hekk kif għalaq 57 sena.

Mons. Galea-Curmi kien it-3 fost 6 itfal, u twieled Birkirkara. Hu attenda l-iskola ta’ Stella Maris f’Balzan, u mbagħad mar l-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl. Hu baqa’ sejjer San Alwiġi f’Birkirkara, mbagħad daħal is-Seminarju tal-Arċisqof fl-1982.

Wara li lesta l-istudji, u kiseb ukoll grad fit-Teoloġija Sagra, ġie ordnat qassis mill-Arċisqof ta’ Malta ta’ dak iż-żmien, Mons. Joseph Mercieca. Dan kien fil-5 ta’ Lulju tal-1991. Imbagħad, bagħtuh ikompli l-istudji tiegħu fl-Università Lateran Pontifikali fejn kiseb dottorat fit-Teoloġija Pastorali fl-1998.

Il-Mons. Galea-Curmi wara sar assistent lis-Segretarju Pastorali fl-Archdiocese ta’ Malta, u lettur tat-Teoloġija Pastorali fl-Università ta’ Malta, xogħol li għadu jagħmel sal-lum. Kien ukoll il-koordinatur tas-Sinodu Arċidjoċesan li sar bejn l-1999 u l-2003.

Fl-2005, ġie inkarigat bħala membru tal-bord tal-Istitut Djoċesan ta’ Formazzjoni Pastorali, u assistent ekkleżjastiku tal-fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice. Ilu fl-irwol mill-2008.

Fit-23 ta’ Ġunju tal-2018, Il-Papa Franġisku ħatar lill-Mons. Galea-Curmi bħala l-Isqof Awżiljarju ta’ Malta.