L-Irxoxt tal-Birgu jiġriha bi driegħ wieħed

L-istatwa tal-Irxoxt tal-Birgu spiċċat tiġri bi driegħi nieqes.
Jidher li ħin minnhom l-istatwa laqtet wajer tad-dawl, u minħabba f’hekk tqaċċat id-driegħ xellugi.
Madankollu l-purċissjoni ma waqfitx.
L-istatwa saret minn Salvu psaila fl-1833.
Ritratt: Times of Malta