Alex Muscat jgħid li qal lil Schembri u Mizzi jgħidu l-verità fuq il-Panama Papers

Aġġornat 11:42 AM
ramona attard alex muscat
Miguela Xuereb

Read in English.

Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat qal lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi li misshom qalu l-verità sħiħa fuq l-aġir tagħhom wara li l-Panama Papers kixfu l-kumpaniji sigrieti fil-Panama li kienu fetħu wara l-elezzjoni tal-2013.

Muscat, li kien ħadem fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru bejn l-2013 u l-2020 – kien spiċċa bħala l-viċi ta’ Schembri, li kien chief of staff – kien qed jixhed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia.

Il-bord staqsietu x’kien qal lil kap tiegħu wara li nkixef għemilu bil-Panama Papers, u qal li “għidtlu dak li kelli ngħidlu.” Hekk kif il-bord staqsietu aktar mistoqsijiet fuq l-istess tema, żied jgħid, bl-Ingliż, li qal li Schembri u Mizzi “should come clean on it.”

Xi spikka fix-xhieda ta’ Muscat?

  • Muscat ilu fil-PL mill-2007, u jgħid li sar jaf lil Keith Schembri minn qabel l-elezzjoni tal-2013.
  • Jgħid li ħaddiema tal-OPM qatt ma rċevew prezentazzjoni tal-proġett tal-ElectroGas li kien responsabbiltà ta’ Konrad Mizzi. Però Mizzi kien ippreżenta l-proġett lill-kandidati tal-partit.
  • Muscat kien fuq xogħol parlamentari barra minn Malta meta nqatlet Daphne, u sar jaf bil-qtil għax qallu deputat tal-PN li kien miegħu.
  • Jgħid li meta ħarġu l-Panama Papers, kien mar fuq Mizzi u Schembri u nsista li jgħidu l-verità.
  • Jinsisti li sar jaf bil-ħbiberija bejn Schembri u Yorgen Fenech mill-media

Xehed ukoll il-Kummissarju tat-Taxxi Interni Marvin Gaerty, li f’seduta preċedenti kien mistoqsi jitlob dispensa mill-Prim Ministru biex jistħarreġ fuq lista ta’ persuni relatati mal-Panama Papers.

Però x-xhieda ta’ Gaerty kienet iqsar milli mistenni għax kien hemm nuqqas ta’ ftehim, u l-lista spiċċat qatt ma waslet għandu.

L-inkjesta għandha tkompli tisma’ x-xhieda nhar it-Tnejn, b’Gaerty mistenna jkompli x-xhieda tiegħu aktar tard dan ix-xahar.

Xi spikka fix-xhieda ta’ Gaerty?

  • Gaerty kellu jistħarreġ fuq lista ta’ nies relatati mal-Panama Papers, dejjem jekk jingħata dispensa mill-Prim Ministru biex jagħmel dan. Però kien hemm nuqqas ta’ ftehim u l-lista ma waslitx.
  • Il-pulizija kellmu lil Gaerty għal madwar 10-15 minuta ġo “laqgħa informali,” dwar messaġġ li kien bagħat lil Yorgen Fenech. Jinsisti li dan il-messaġġ kellu l-istess kontenut ta’ email li bagħat minn fuq l-indirizz uffiċjali tax-xogħol.
  • Gaerty iltaqa’ ma’ Fenech u l-avukati tiegħu numru ta’ drabi iżda ċaħad li 17 Black kellha x’taqsam. Qal li l-laqgħat kienu dwar kwistjoni ta’ VAT.

Fis-seduta preċedenti kellhom jixhdu Brian Tonna u Karl Cini min-Nexia BT, iżda dawn għażlu li ma jirrispondu l-ebda mistoqsija.

11:16 Is-seduta tintemm hawn: l-inkjesta tkompli nhar it-Tnejn fis-1pm, b'seduta oħra bħal-lum ġimgħa fid-9.30am.

Is-seduta ta' nhar il-Erbgħa mhux mistennija ssir.
John Paul Cordina
11:15 Proviżjonalment, Gaerty ġie mitlub jerġa' jidher quddiem il-bord fl-20 ta' Novembru.
John Paul Cordina
11:14 L-avukata Vincienne Vella, f'isem Gaerty, tiġi mogħtija l-lista ta' nies dwar min Gaerty għandu jitlob dispensa tal-Prim Ministru u jinvestiga.
John Paul Cordina
11:12 Gaerty jirrispondi li kien jaf bil-każ tas-17 Black, u li kieku riedu jkellmuh fuqha ma kienx jattendi laqgħa magħhom.
John Paul Cordina
11:11 Jason Azzopardi jistaqsi jekk l-avukati ta' Fenech talbux laqgħa wara li ħareġ li 17 Black kienet tiegħu.
John Paul Cordina
11:10 Gaerty jinsisti li l-laqgħat ma kellhomx x'jaqsmu mal-kumpanija sigrieta ta' Fenech 17 Black.

Qal li jista' biss jgħid li kienu dwar kwistjoni fuq VAT.
John Paul Cordina
11:09 Gaerty jgħid li kien iltaqa' ma' Fenech u l-avukati tiegħu fl-uffiċċju tiegħu. Waħda minn dawn il-laqgħet saret fl-uffiċċju tal-avukati minħabba n-numru ta' nies li kienu preżenti.
John Paul Cordina
11:07 Gaerty jikkonferma li kellu "laqgħa informali" ta' madwar 10-15 minuta mal-pulizija dwar messaġġ li kien bagħat lil Yorgen Fenech.

Iżid li l-kontenut tal-messaġġ kien identiku għal email li kien bagħat minn fuq l-email tax-xogħol.
John Paul Cordina
11:04 Comodini Cachia tgħid li x-xhud għandu jgħid jekk il-PM tax id-dispensa rigward l-individwi u l-kumpaniji kunċernati. F'każ li ma ngħatatx, Gaerty ġie mitlub jispjega r-raġunijiet wara din id-deċiżjoni, kif ukoll isemmi xi restrizzjonijiet oħra li seta' jkun hemm.
John Paul Cordina
11:03 Jidher li kien hemm nuqqas ta' ftehim, u li b'riżultat ta' dan il-lista ma twasslitx lil Gaerty minn uffiċjal tal-qorti.
John Paul Cordina
11:02 Comodini Cachia tgħid li l-lista kella titwassal minn uffiċjali tal-qorti.

Gaerty kellu bżonn clearance mill-Prim MInistru biex jibda jinvestiga l-individwi msemmija.
John Paul Cordina
11:01 Gaerty kien ġa xehed quddiem il-bord tal-inkjesta, u l-Imħallef Mallia jistaqsih jekk hux se jippreżenta evidenza dwar lista ta' individwi relatati mal-Panama Papers kif kien mistoqsi.

Però Gaerty, li hu akkumpanjat minn avukat tad-dipartiment li jmexxi, jgħid li ma rċieva l-ebda lista.
John Paul Cordina
11:00 Is-seduta tkompli, u Marvin Gaerty ġie mitlub jitla' jixhed.
John Paul Cordina
10:48 Ix-xhieda fil-magħluq spiċċat, u l-ġurnalisti reġgħu ġew mistiedna jidħlu fl-awla.
John Paul Cordina
10:23 Il-media ġiet mistoqsija toħrog mill-awla peress li l-proċeduri se jkomplu fil-magħluq. Il-bibien mistennija jerġgħu jinfetħu fil-11.
John Paul Cordina
10:17 Rappreżentant tal-Avukat tal-Istat jikkonferma li dan se jissottometti ruħu għad-deċiżjoni tal-bord tal-inkjesta.
John Paul Cordina
10:14 Ix-xhieda ta' Muscat tintemm hawn.
John Paul Cordina
10:13 Ifakkar li kien hemm każi maġġuri li qatt ma waslu f'dan l-istadju, u li b'hekk ħass li dan kien żvilupp kbir għall-pajjiż.
John Paul Cordina
10:12 Dwar l-arresti ta' Theuma u Fenech, Muscat jistqarr li ħassu xxukkjat bil-fatti li kienu ħerġin, iżda jgħid ukoll li ħass li l-ġustizzja kienet qiegħda ssir.
John Paul Cordina
10:11 Muscat jiċħad li qatt iltaqa' ma' Yorgen Fenech jew li qatt ikkomunika miegħi.

Comodini Cachia ssaqsi jekk imqar bagħat messaġġ, imma Muscat jinsisti li għalkemm kien jaf minn hu, qatt ma pprova jkellmu.
John Paul Cordina
10:10 Muscat jirrispondi li għalhekk ħass il-bżonn li jesprimi l-opinjoni tiegħu magħhom.
John Paul Cordina
10:09 Ix-xhud jgħid li sar jaf li l-allegazzjonijiet tal-Panama Papers kienu veri għax kemm Mizzi kif ukoll Schembri ħarġu stqarrijiet dwarhom.

L-Imħallef Lofaro ssaqsi jekk kienx ikellimhom kieku kien sodisfatt bis-stqarrijiet tagħhom.
John Paul Cordina
10:08 Muscat jgħid li qatt ma kellu kopja tar-rapport tal-FIAU: kien qara biss rapporti "kunfliġġenti" fil-media.
John Paul Cordina
10:07 Muscat ifakkar kif Schembri kien jinvolvi ruħu fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet tal-massa tal-PL qabel l-elezzjoni tal-2013.
John Paul Cordina
10:06 Muscat jgħid li kien jattendi biss laqgħat fejn kien jingħata xogħol speċifiku x'jagħmel.
John Paul Cordina
10:04 Mistoqsi fir-rwol tiegħu f'Kastilja, Muscat jgħid li kien jgħin biex jikkoordina proġetti nazzjonali bejn ministerji varji.

Kien jiġi ddelegat xogħol minn Schembri nnifsu.
John Paul Cordina
10:03 Comodini tfakkar li Muscat kien qal lil Schembri u lil Mizzi biex jgħidu l-verità u ssaqsih għala qal hekk.

Muscat jinnota li l-kumpaniji li fetħu kienu qed jintużaw biex issir ħsara lill-gvern.
John Paul Cordina
10:01 Muscat jinsisti li ma kienx jaf minn qabel fuq l-involviment tan-Nexia BT biex jinfetħu l-kumpaniji sigrieti ta' Mizzi u Schembri.

Jgħid li l-fehma tiegħu tal-kumpanija ma nbidlitx, għax sa ma kien jaf m'għamlu xejn illegali.
John Paul Cordina
10:00 Lia joġġezzjona: għal darb'oħra jinsisti li l-mistoqsijiet mhux relevanti għall-inkjesta, u l-avukata Comodini Cachia tibda tagħmel il-mistoqsijiet tagħha.

Muscat jgħid li ma talab l-ebda permess biex jagħmel xogħol man-Nexia BT peress li kien person of trust.
John Paul Cordina
09:59 Il-bord issaqsih jekk kienx jaf kemm il-kumpanija kienet viċina għall-gvern Laburista. Muscat jgħid li kien jaf li kienet kumpanija ta' awditjar li kellha ħafna xogħol mal-gvern, iżda jżid li kien hemm kumpaniji oħrajn fl-istess sitwazzjoni.
John Paul Cordina
09:57 Muscat jgħid li kien jaf li Nexia BT kienet qed tirċievi ħafna xogħol.
John Paul Cordina
09:56 Iżid li x-xogħol li għamel għall-kumpanija sar qabel ma ġie elett fil-Parlament.

Jgħid ukoll li xi ħadd avżah biex ma jiddikjarax id-dħul, iżda li u għażel jiddikjarah xorta waħda.
John Paul Cordina
09:55 Muscat jiġi mistoqsi fuq il-ħlas li rċieva minn Nexia BT. Jirrispondi li kien gradwa bħala ekonomist u li għamel xogħol ta' konsulenza għall-kumpanija ta' Tonna.

Jinsisti li ma kellux retainer, u li kieku kellu kunflitt ta' interess kien jiddikjarah.
John Paul Cordina
09:53 Muscat jgħid li ra lil Brian Tonna tan-Nexia BT xi darba jew darbtejn jistenna f'Kastilja.
John Paul Cordina
09:52 Muscat jinsisti li ma kellu l-ebda informazzjoni li kien se jsir raid il-Marsa li wassal għall-arrest tal-aħwa Degorgio u ta' Vince Muscat il-Koħħu.

Bl-istess mod, ma kienx jaf li se jiġu arrestati Melvin Theuma u Fenech qabel iz-żmien.
John Paul Cordina
09:51 Is-segretarju parlamentari jinsisti li qatt ma kien preżenti għal laqgħet ma' negozjanti: kien jiltaqa' biss ma' uffiċjali pubbliċi.
John Paul Cordina
09:49 Muscat jgħid li sar jaf bil-ħbiberija bejn Schembri u Yorgen Fenech biss mill-media.

Iżid ukoll li lil Fenech raħ xi darba biss fil-waiting area ta' Kastilja. Però jżid li jista' jkun li Fenech kellu aktar laqgħat hemm, peress li hemm intrati oħra minn fejn wieħed jista' jidħol.
John Paul Cordina
09:48 Muscat jiġi mistoqsi fuq ir-rapporti tal-FIAU, u jgħid li qatt ma ddiskutihom ma' Schembri.
John Paul Cordina
09:48 L-avukat Lia joġġezzjona għal dawn il-mistoqsijiet. Jgħid li m'għandhomx x'jaqsmu mal-inkjesta, u li qed jiġu mistoqsija biss għall-kurżità.
John Paul Cordina
09:45 Muscat jgħid li ma staqsiex lil Schembri fuq il-Panama Papers, li kixfu li hu u Mizzi kien fetaħ kumpanija sigrieta fil-Panama ftit wara l-elezzjoni tal-2013.

Il-bord tinsisti li għandu jgħid x'kien qal lil Schembri.

"Jien ghidtlu dak li kelli nghidlu," jirrispondi Muscat.

Wara numru ta' mistoqsijiet oħra relatati, Muscat jinsisti li qal lil Schembri u lil Mizzi li kellhom jgħidu l-verità fuq dak li għamlu.
John Paul Cordina
09:44 Muscat kien barra minn Malta fuq xogħol parlamentari meta ġiet maqtula Daphne Caruana Galizia.

Ġie nfurmat bl-assassinju minn deputat Nazzjonalista li kien jifforma parti mill-istess delegazzjoni.

Qal li kif wasal Malta, sab dak li stenna: sens ta' xokk kbir.
John Paul Cordina
09:42 Mallia jistaqsi jekk il-proċess li wassal għall-għażla tal-ElectroGas kienx immexxi mill-OPM. Muscat jgħid li dan mhux il-każ, sa ma jaf hu.
John Paul Cordina
09:42 Muscat jinsisti li qatt ma ħa post Schembri f'laqgħat tal-Kabinett meta Schembri ma' setax jattendi.
John Paul Cordina
09:40 Muscat jgħid li l-proġett kien ippreżentat bħala proġett ta' livell għoli, bħala parti mill-istrateġija politika, qabel l-elezzjoni tal-2013.

Kien ippreżentat minn Konrad Mizzi bħala "strateġija politika" lill-kandidati tal-PL kollha.
John Paul Cordina
09:38 Mallia jistaqsi x'kien l-involviment tal-OPM fil-proġetti l-kbar.

Muscat ifakkar li l-proġett tal-ElectroGas kien taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Enerġija mmexxi minn Konrad Mizzi.

Jinsisti li hu ma kellu l-ebda involviment fil-proġett, u li ħaddiema tal-OPM qatt ma rċevew preżentazzjoni fuqu.
John Paul Cordina
09:36 Dak iż-żmien, Muscat kien kunsillier fil-Mosta u kandidat għall-elezzjonijiet ġenerali. Qal li għalkemm kien jgħin lill-partit b'mod distrettwali, dak iż-żmien ma kienx jaħdem fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.
John Paul Cordina
09:36 Muscat, li stqarr li ilu attiv fil-Partit Laburista mill-2007, qal li sar jaf lil Schembri qabel l-elezzjoni tal-2013. Qal li kien jafu b'mod professjonali, bħala xi ħadd li jaħdem fil-partit.
John Paul Cordina
09:36 Muscat iżid li ġeneralment ma kienx jakkompanja lil Schembri għal laqgħat.
John Paul Cordina
09:35 B'risposta għal mistoqsija tal-Imħallef Mallia, Muscat jgħid li kien jieħu numru ta' deċiżjonijiet waħdu għal affarijiet ta' kuljum, filwaqt li għal affarijiet oħrajn kien jieħu deċiżjonijiet flimkien ma' Schembri.
John Paul Cordina
09:34 Beda bħala policy coordinator, iżda spiċċa bħala l-viċi taċ-chief of staff, Keith Schembri.
John Paul Cordina
09:34 Kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Prim MInistru mill-2013 sa' Jannar ta' 2020.
John Paul Cordina
09:33 Is-segretarju parlamentari jikkonferma li kien jaħdem fis-segretarjat ta' Joseph Muscat, u li ilu deputat mis-sena 2017.
John Paul Cordina
09:32 Muscat jitla' jixhed hekk kif tibda s-seduta tal-lum.
John Paul Cordina
09:25 Is-segretarju parlamentari Alex Muscat jidħol fl-awla flimkien mal-avukati tiegħu, Pawlu Lia u Ramona Attard.
John Paul Cordina
09:22 Bonġu. Qegħdin live mill-awla 20. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia, li qegħdin jidhru għall-familja Caruana Galizia, qegħdin fl-awla.
John Paul Cordina