L-ewwel grupp ta’ semi finalisti tal-Malta Social Impact Awards

L-ewwel grupp ta' Semi-Finalisti għall-Malta Social Impact Awards 2020 magħżula u l-applikazzjonijiet reġgħu fetħu

Read in English.

Ħames inizjattivi soċjali ntgħażlu bħala l-ewwel grupp ta’ semi-finalisti għall-Malta Social Impact Awards ta’ din is-sena (MSIA) u issa qegħdin fit-triqithom biex jirbħu appoġġ finanzjarju u appoġġ mhux finanzjarju. Minħabba ċ-ċirkostanzi straordinarji ta’ din is-sena, l-applikazzjonijiet għall-MSIA 2020 fetħu mill-ġdid fl-1 ta’ Lulju 2020. Għalhekk, individwi, organizzazzjonijiet volontarji, intraprendituri soċjali u innovaturi jistgħu japplikaw għall-MSIA għaċ-ċans li jirbħu appoġġ biex jiżviluppaw inizjattivi sostenibbli li għandhom impatt soċjali pożittiv fuq Malta.

Il-MSIA qed tfittex inizjattivi ġodda u innovattivi li qed jagħmlu differenza u li jistgħu jiġu żviluppati f’inizjattivi fit-tul. L-applikazzjonijiet jistgħu jitniżżlu direttament minn http://www.siamalta.org/apply-now u dawn għandhom jintbagħatu sat-18 ta’ Ottubru. Kulmin hu interessat huwa mistieden għal sessjoni ta’ informazzjoni online fis-6 ta’ Awwissu fit-3pm. Irriżerva post fuq info@siamalta.org biex tattendi.

Iż-żewġ gruppi ta semi finalisti se jattendu workshops minn TAKEOFF, l-inkubatur ewlieni tan-negozju ta’ Malta fl-Università ta’ Malta, biex jiżviluppaw l-inizjattivi soċjali tagħhom u jħarsu lejn is-sostenibbiltà u l-viżjoni fit-tul tagħhom. Is-semi-finalisti se jippreżentaw l-inizjattivi tagħhom lil ġurija f’Jannar 2021 u dawk magħżula bħala finalisti se jkunu akkumpanjati minn Eżekuttiv ta’ Vistage biex ikompli jiggwidahom bi tħejjija għall-avveniment finali f’Marzu 2021. Ir-rebbieħa jingħataw sa €50,000 f’finanzjament, kif ukoll servizzi ta’ konsulenza bla ħlas.

“Uħud mill-aqwa ideat li jistgħu jagħmlu differenza fis-soċjetà jibqgħu biss ideat. Huwa għalhekk li l-Malta Social Impact Awards tgħin lil nies kreattivi li qed jipprovaw jsolvu l-problemi u li jridu jagħmlu differenza fil-komunità tagħhom. L-għan tagħna hu li ngħinuk tgħin lill-komunità tagħna għall-ġid akbar. Mhux hekk biss; aħna ser nappoġġjawk ukoll fil-vjaġġ inizzjali tiegħek b’kowċjar u mentoring, biex jkollok l-ogħla impatt soċjali possibbli!”- Nathan Farrugia, wieħed mill-ġurija tal-MSIA.

L-Ewwel Grupp tas-Semi-Finalisti tal-MSIA 2020 huma:

360 Blue (AquaBioTech Group)

Empathizer (Luke Laurenti)

Interpreter Unit (Tama)

MWBA A Sport for All (Malta Wheelchair Basketball Association)

Visual Teaching and Learning Tools (Learning 360 Foundation)

Matul l-aħħar erba’ edizzjonijiet, MSIA flimkien bl-appoġġ ta’ negozji lokali u individwi, qassmu aktar minn €350,000 f’għotjiet u aktar f’appoġġ mhux finanzjarju lil 13-il inizjattiva rebbieħa. Dawn l-inizjattivi ħallew impatt fuq il-ħajja ta’ eluf ta’ individwi f’Malta, minn tfal sa anzjani, immigranti u gruppi żvantaġġati, kif ukoll persuni li jbatu minn problemi ta’ saħħa mentali jew fiżiċi.

“Aħna kburin bil-livell għoli tal-applikanti tal-MSIA u ħerqana ħafna biex naraw l-ideat ġodda li ħarġu din is-sena. Il-Malta Social Impact Awards huma meħtieġa biex ikomplu joħolqu impatt fis-soċjetà tagħna,” qal Joseph Gasan, wieħed mill-fundaturi tal-MSIA.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Malta Social Impact Awards, ibgħat email fuq info@siamalta.org, żur il-websajt tal-MSIA jew segwi l-paġna ta’ Facebook tal-MSIA għal aġġornamenti regolari.

The Malta Social Impact Awards

Imniedi mill-Fondazzjoni Gasan u l-Fondazzjoni Inspirasia fl-2016, il-Malta Social Impact Awards għandu l-għan li joħloq opportunitajiet għal persuni li jixtiequ jagħmlu bidla pożittiva għas-soċjetà u Malta, filwaqt li jispiraw lill oħrajn biex jagħtu u jagħtu tajjeb. Billi jgħaqqad in-negozju u l-filantropija, MSIA jappoġġja inizjattivi lokali li għandhom impatt soċjali pożittiv u jgħin lill-organizzazzjonijiet bi skop soċjali jikbru f’entitajiet aktar b’saħħithom.

L-Ewwel Grupp tas-Semi-Finalisti tal-MSIA 2020:

AquaBiotech Group – 360 Blue

360 ° Blue huwa proġett edukattiv nazzjonali u ta ‘bini ta’ għarfien madwar l-ambjent tal-baħar u l-ekonomija marittima, immexxi minn partijiet interessati ewlenin differenti fis-settur. L-għan huwa li ġġib l-edukazzjoni dwar il-baħar lejn setturi differenti tas-soċjetà u toħloq pjattaforma għal diskussjoni u azzjoni madwar kwistjonijiet marittimi importanti li jmexxu lil Malta biex issir ezempju tajjeb ta ‘prattici sostenibbli u apprezzament lejn l-ibħra sbieħ tagħna.

Luke Laurenti- Empathizer

Empathizer hija applikazzjoni li tgħin lin-nies ifittxu pariri u ghajnuna meta jaffacjaw mumenti diffiċli f’ħajjithom, bħall nies li jbatu minn ansjetà jew jitilfu lil xi maħbub. L-app tippermetti lill-utenti jfittxu parir professjonali kif ukoll komunikazzjoni b’mod anonimu ma ‘utenti oħra f’ambjent sigur.

Tama- Interpreter Unit

L-għan tal-Interpreter Unit huwa li tirriforma s-sistema kurrenti li tindirizza kwistjonijiet relatati mad-disponibbiltà ta ’interpreti mħarrġa f’Malta. Tama taspira li jkollha tim ta ’rispons, professjonali u organizzat biex jikkumbatti l-problema ta migranti li jkunu iżolati mill-komunità u jiżgura li l-migranti kollha jkollhom aċċess għas-servizzi u l-benefiċċji. Barra minn hekk, Tama għandha l-għan li tiżgura pagi stabbli għal interpreti u medjaturi kulturali, kif ukoll toffri taħriġ u superviżjoni minn professjonisti tas-saħħa mentali.

Malta Wheelchair Basketball Association- MWBA A Sport for All

Il-Malta Wheelchair Basketball Association hija organizzazzjoni sportiva impenjata biex tagħti s-setgħa lill-individwi biex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom, billi tipprovdi lil kulħadd l-opportunità ugwali li jilgħabu, jitgħallemu u jikkontribwixxu għal dan l-isport. L-MWBA għandha l-għan li tgħin lill nies bi problemi fizici biex jgħelbu l-ostakli biex ikunu jistaw jgħixu stil ta ‘ħajja aktar attiv; fl-aħħar mill-aħħar biex tinħoloq soċjetà lokali aktar inklużiva u aċċessibbli.

Learning 360- Visual Teaching and Learning Tools

It-tim qed jiżviluppa serje ta’ animazzjonijiet awdjoviżivi edukattivi, li jippreżentaw il-kurrikulu MATSEC b’mod divertenti u memorabbli. L-ewwel staġun jinkludi 8 filmati qosra dwar l-Istorja tal-Malti, kull wieħed jindirizza informazzjoni ewlenija mis-sillabu tas-SEC. Din l-inizjattiva għandha l-għan li toħloq materjal aċċessibbli u impenjattiv, li jkun disponibbli onlajn, b’xejn, għal kulħadd, filwaqt li tippromwovi l-apprezzament għall-identità kulturali Maltija, mhux biss fost iż-żgħażagħ, iżda wkoll għall-pubbliku inġenerali u b’hekk trawwem il-kburija nazzjonali.

Din l-inizjattiva twasslet minn Iniala Group.