L-Agostinjani għandhom pirjol provinċjali ġdid

Patri Leslie Gatt OSA ġie elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta' Malta.
Patri Leslie jieħu l-inkarigu ta' din il-missjoni l-ġdida fil-Kapitlu tal-Provinċja ta' Malta li ser issir f’April li ġej. Dakinhar huwa jissuċċedi lill-Provinċjal preżenti, Patri Raymond Francalanza li qeda b’dedikazzjoni fis-snin li għaddew.
Patri Leslie twieled fl-1978 u tgħammed fil-Parroċċa ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta.
Fis-sena 2000 beda s-sena tan-Novizzjat fl-Ordni ta’ Santu Wistin fl-Italja u sena wara għamel l-ewwel professjoni fl-Ordni Agostinjan.
Fl-2005 kien ordnat saċerdot fil-Konkatidral ta’ San Ġwann mill-Mons. Ġużeppi Mercieca.
Studja l-lingwa Maltija, il-Filosofija u t-Teologija fl-Università ta’ Malta u wara kompla l-istudju ta’ speċjalizzazzjoni tiegħu fil-pastorali maż-żgħażagħ u l-kateketika fl-Università Pontifiċja Sależjana f’Ruma.
Lura Malta ħadem fil-Komunità tar-Rabat, fil-formazzjoni u l-ħidma maż-żgħażagħ u fil-Kulleġġ Santu Wistin f’Tal-Pietà u l-Marsa, fejn għadu jaħdem sal-lum.
L-Ordni Agostinjana rringrazzjat lil Patri Raymond Francalanza tas-servizz li ta mill-qalb lill-Ordni u lill-Knisja f'Malta.