Kważi 60% tal-gradwati huma nisa

Kważi 60% ta’ dawk li se jiggradwaw mill-Università ta’ Malta f’dan il-perjodu ta’ gradwazzjonijiet huma nisa.
Mill-3517 li se jiggradwaw, 2084 minnhom huma nisa filwaqt li 1433 huma rġiel.
Is-sena l-oħra ggradwaw total ta’ 3272, b’1922 minnhom ikunu nisa u 1350 rġiel.
Iċ-ċerimonji ta’ gradwazzjoni bdew ilbieraħ 18 t’Ottubru u se jibqgħu sejrin sal-15 ta’ Diċembru.
18 ta’ Novembru: Il-Fakultà tal-Edukazzjoni; il-Fakultà tal-Informatika u t-Teknoloġija; il-Fakultà tal-Midja; l-Istitut Mediterranju; l-Iskola tal-Arti Teatrali; iċ-Ċentru għan-Negozju.
19 ta’ Novembru: Il-Fakultà tal-Arti; l-Istitut għal-Logħob Diġitali; il-Fakultà għall-Ekonomija; l-Istitut għall-Istudju Ewropej.
20 ta’ Novembru: Il-Fakultà għall-Ambjent Mibni; l-Istitut għad-Diżinn u l-Iżvilupp tal-Ħsieb; l-Istitut għat-Turiżmu; il-Fakultà għat-Tisħiħ Soċjali; il-Fakultà tat-Teoloġija.
23 ta’ Novembru: Il-Fakultà għall-Ekonomija; l-Istitut għall-Istudju fil-Barokk.
24 ta’ Novembru: Il-Fakultà tal-Liġi; il-Fakultà tal-Inġinerija; il-Fakultà tax-Xjenza; il-Fakultà tal-Istudju tax-xogħol.
25 ta’ Novembru: Il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa; il-Fakultà tad-Dentistija; il-Fakultà tal-Mediċina.
26 ta’ Novembru: Il-Fakultà tal-Edukazzjoni; l-Istitut tas-sistemi terresti; l-Istitut għall-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport.
30 ta’ Novembru: Il-Fakultà tal-Arti.
1 ta’ Diċembru: Il-Fakultà tal-Arti; il-Fakultà tad-Dentistrija; l-Akkademja tal-istudju demokratiku fil-Mediterran; l-Istitut tal-Istudju Ewropew; iċ-Ċentru ta’ riċerka edukattiva fil-Mediterran.
2 ta’ Diċembru: Il-Fakultà għall-Ambjent Mibni, il-Fakultà għall-Inġinerija; il-Fakultà għall-Enerġija Sostenibbli; il-Fakultà għall-Istudju fil-Barokk; l-Istitut għall-Gżejjer u Stati Żgħar.
3 ta’ Diċembru: Il-Fakultà għall-Ekonomija.
4 ta’ Diċembru: il-Fakultà tal-Informatika u t-Teknoloġija; il-Fakultà għall-Ekonomija; l-Istitut għad-Diżinn u l-Iżvilupp tal-Ħsieb; l-Istitut għat-Turiżmu.
7 ta’ Diċembru: Il-Fakultà tal-Liġi; iċ-Ċentru għall-Intraprenditorija; iċ-Ċentru għal-Lingwistika; l-Iskola għall-Arti Teatrali.
9 ta’ Diċembru: Il-Fakultà tal-Liġi.
10 ta’ Diċembru: Il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa; il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija.
11 ta’ Diċembru: Il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija.
14 ta’ Diċembru: Il-Fakultà tax-Xjenza; il-Fakultà tal-Midja; l-Istitut għall-Bidla fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli; l-Istitut għal-Logħob Diġitali; l-Istitut għas-sistemi terrestri; l-Istitut Mediterranju; iċ-Ċentru għall-Edukazzjoni u Riċerka Ambjentali.
15 ta’ Diċembru: Il-Fakultà għall-Edukazzjoni; il-Fakultà għall-ħarsien tas-soċjetà; il-Fakultà tat-Teoloġija u l-Istitut tal-Istudji fil-Malti.