Kunsill Ġenerali PN: Delia naqaslu l-appoġġ; sitwazzjoni imprevedibbli – stħarriġ

Stħarriġ li sar mill-MISCO juri li għalkemm Adrian Delia tilef l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, għadu diffiċli li wieħed jgħid x’jista’ jiġri. Din kienet il-fehma li wera analist li tkellem ma’ Newsbook.com.mt.

Skont ir-riżultati tal-istħarriġ, 46% tal-membri tal-Kunsill Ġenerali jridu lil Delia jitlaq, filwaqt li 41% jemmnu li għandu jibqa’ sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Kollox jiddependi minn dak li jiddeċiedu li jagħmlu dawk it-12% li vvutaw “ma nafx.” Ipparteċipaw fl-istħarriġ 693 membru tal-Kunsill.

Il-mistoqsija inkluża fl-istħarriġ hija differenti mill-mistoqsija li se jaffaċċjaw il-membri fil-laqgħa ta’ nhar il-Ġimgħa. Dakinhar, il-Kunsilliera se jiġu mistoqsija jekk għandhomx jistaqsu lit-tesserati biex jagħtu vot ta’ fiduċja lil Adrian Delia, jew jekk għandhomx jibdew il-proċess biex jintgħażel kap ġdid.

Madankollu, l-analist qal illi hemm rabta bejn il-mistoqsija tal-istħarriġ u l-mozzjoni li se jivvutaw dwarha l-membri tal-Kunsill. Skontu, il-grupp ta’ favur Delia x’aktarx jivvota biex ikun hemm il-vot ta’ kunfidenza, mentri l-grupp ta’ kontra Delia probabbli jivvota għal tellieqa fit-tmexxija.

Serħan il-moħħ għal dawk favur Delia

Ir-riżultat tal-istħarriġ jagħti tama u anzjetà liż-żewġ naħat.

Il-grupp ta’ Delia jista’ jgħid li d-differenza qiegħda fil-margin of error, jiġifieri jista’ jkun li għandhom maġġoranza. Issa huma mistennija jagħmlu l-almu tagħhom biex jikkonvinċu lill-akbar numru ta’ kunsilliera possibbli.

Delia, pereżempju, deher fuq diversi programmi u stazzjonijiet differenti biex jikkonvinċi lin-nies biex jappoġġjawh. Il-midja tal-Partit Nazzjonalista wkoll qiegħda tagħmel li tista’ biex tippromwovi l-pożizzjoni ta’ Delia filwaqt li tagħti l-ġenb lill-maġġoranza tal-Membri Parlamentari u tal-Kumitat Eżekuttiv.

Serħan il-moħħ għal dawk kontra Delia

Il-grupp kontra Delia jsib serħan il-moħħ fil-fatt li s-sena li għaddiet 67% tal-membri tal-Kunsill Ġenerali vvutaw biex Delia jibqa’ Kap sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jekk l-istħarriġ juri s-sitwazzjoni fil-Kunsill b’mod korrett, dan ifisser li Delia tilef 26% tal-punti f’sena.

Huwa fatt magħruf li l-membri tal-Grupp Parlamentari u tal-Kunsill Eżekuttiv li kienu favur Delia issa biddlu fehmithom. Ivan Bartolo, il-Membru Parlamentari mis-Swieqi, u Hermann Schiavone, it-tnejn qalu fil-pubbliku li oriġinarjament kienu parti mill-kampanja biex jiġi elett Delia bħala Kap, iżda issa m’għadhomx jappoġġjawh f’din il-pożizzjoni.

Il-President tal-MŻPN Joseph Grech, li hu membru fil-Kunsill Eżekuttiv, kien ukoll parti mill-kampanja ta’ Delia, iżda issa dar kontrih.

Il-pożizzjoni tal-koppja Debono

Xi sorsi infurmawna li l-pożizzjoni ta’ Jean Pierre Debono hi waħda ta’ interess partikolari. Debono kien l-Assistent Segretarju Ġenerali għal diversi snin, u kemm-il darba qal li hu favur Delia. Ġie elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-2017, iżda ċeda s-siġġu tiegħu għal Delia. Madankollu, minkejja dan l-appoġġ inizjali, dal-aħħar huwa ma kienx preżenti għal-laqgħat kruċjali tal-Eżekuttiv li fihom Delia ġie sfiduċjat u meta fit-tieni laqgħa tressaq abbozz tal-mozzjoni għall-Kunsill Ġenerali.

Is-sors jindika li r-raġuni għaliex Debono kien assenti mhix magħrufa, imma mart Jean Pierre Debono, Kristy Debono, li wkoll kienet favur Delia qabel, issa ngħaqdet mal-grupp ta’ kontrih.