​Kunsill ġdid għall-GRTU

Waqt l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Kamra Maltija għan-Negozji Żgħar u Medji (GRTU), Paul Abela ġie kkonfermat bħala l-President għas-sena 2018.
Waqt il-laqgħa ġew appuntati wkoll is-sitt Viċi-Presidenti tal-GRTU li huma:

 • Philip Fenech
 • Marcel Mizzi
 • Sergio Camilleri
 • Michael Galea
 • Mario Debono
 • Joan Haber

Il-membri l-oħra tal-Kunsill għas-sena 2018 huma:

 • Matthew Bezzina
 • Patrick Cutajar
 • Alfred Fenech
 • Therese Fenech Azzopardi
 • Dino Fino
 • Stephen Galea
 • Noel Gauci
 • Marthese Micallef
 • Salvu Vella
 • Carmel Zammit
 • Joseph Zerafa