Kunsill ġdid għall-Akkademja tal-Malti

Il-membri tal-Akkademja tal-Malti, li nħatru riċentament ingħataw karigi ġodda, wara li saret l-ewwel laqgħa tal-kunsill il-ġdid.
President: Dr Mario Cassar
Viċi President: David Agius Muscat
Segretarju: Joseph P. Borg
Assistent Segretarju: Reno Fenech
Teżorier: Phyllis Debono
Assistent Teżorier: Ann Marie Schembri
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi: Sergio Grech
Membri: Dr Olvin Vella, Dr George Farrugia, Rita Saliba u Charles Casha
Waħda mill-għanijiet tal-Akkademja huwa li taħdem biex iġġib ‘il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala lsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja.