Kreatura ġdida fil-baħar Malti

Fl-ibħra Maltin intlemħet brama kbira magħrufa bħala egg-yolk jellyfish.
Minkejja l-kobor tagħha, din il-brama ma tantx hija valenuża u wieħed jista’ jħoss tingiża ħafifa.
L-għejxien tagħha ġej mill-fatt li tiekol bram iżgħar minnha, fosthom il-moon jellyfish.
Egg-yolk jellyfish jew kif isibuha x-xjentisti Phacellophora camtschatica tinstab fl-Atlantiku u fil-Paċifiku u rari tersaq lejn il-baħar Mediterranju.
Din il-brama stabet minn Pete Bullen u ġiet identifikata mill-Prof. Stefano Pirano mill-Università ta’ Lecce.