Konsultazzjoni biex ikun hemm aktar ċarezza dwar ftuħ ta’ kontijiet

Fid-dawl tar-riskji tal-ħasil tal-flus u t-terroriżmu finanzjarju li l-innovazzjoni teknoloġici jistgħu ġġibu fis-settur tas-servizzi finanzjarji, l-MFSA u l-FIAU ħadu passi biex jiżguraw iktar ċarezza dwar il-ftuħ tal-kontijiet.

Għal dan il-għan, l-MFSA u l-FIAU ippubblikaw dokument ta’ konsultazzjoni dwar il-gwida għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu, fornituri ta ’pagamenti u istituzzjonijiet ta’ flus elettroniċi li għandhom il-kapaċità li jiftħu kontijiet għal persuni li jużaw it-teknoloġija finanzjarja.Din il-konsultazzjoni hija miftuħa għall-pubbliku sat-30 ta ‘April 2019. Il-parteċipanti tal-industrija u l-partijiet interessati huma mistiedna jibagħtu t-tweġibiet tagħhom permezz ta’ email lil fintech@mfsa.com.mt. Id-dokument ta’ konsultazzjoni huwa disponibbli fuq is-sit tal-MFSA.

Iktar informazzjoni jinsab hawnhekk.