Kif għandna nkellmu lit-tfal dwar il-biza’?

Illum waqt il-programm Insellmlek ma’ Sonia Young fuq RTK 103FM bejn it-3pm u l-4:30pm, nitkellmu mall-Counsellor Vivien Cassar li ser tiddiskuti mas-semmiegħa dwar kif għandna nitkellmu dwar il-bizgħat li jkollhom it-tfal tagħna u kif l-aħjar li nfehmuhom dwar attakki terroristici u ħazen ieħor fid-dinja, mingħajr ma noħolqu fihom biza’ bla bżonn.  
Fit-tieni parti tal-programm niltaqgħu ma’ Lea Hogg li titkellem dwar l-arti kulinarja u l-ħxejjex tal-istaġun. 
Il-programm qiegħed jixxandar live kemm fuq RTK 103FM kif ukoll permezz tal-live-streaming fuq il-paġna tal-facebook.
Agħfas hawn