“Kien ħalliena b’ħalqna miftuħ” – omm Juan

Janice Barbara, omm Juan, it-tifel li l-kanċer ħasadlu ħajtu ta’ 14-il sena, kitbitlu poeżija (aqraha hawn taħt) li fiha tirrakkonta kif Juan kien ħallihom b’ħalqhom miftuħ meta staqsew lil Alla għax marad binhom.

Nitolbok bil-ħrara biex tkellimni f’ħolma – omm Juan

Diġà sitt snin li minna nfridt

Għalkemm dan żgur qatt int ma ridt

Meta int bl-uġigħ tgħabbejt

Kuraġġ ta’ sur int kont rabbejt

 

Meta semagħna lil Alla nsaqsu

Kif hu kien marad meta qatt ma naqsu

B’ħalqna miftuħ kien Juan ħalliena

Meta għal min ċaħad ‘l Alla hu kellu ħniena

 

Min tbiegħed minn Alla u ma jgħixx sewwa

Forsi familtu qatt ma wrewh ħlewwa

Jien għandi lilkom biex tieħdu ħsiebi

Familja li tgħożżni u rispett kbir minn ħbiebi

 

Għalkemm f’din id-dinja żmien qasir qattajt

Lil kull min kien jafek tagħlima int tajt

Bewsa nibgħatlek flimkien ma’ missierek

Naf li int anġlu ħdejn Alla l-Imbierek

Ivan Grech tal-Winter Moods ukoll sellem lil Juan fuq Facebook. Qallu li mhu se jinsa qatt il-ġurnata ta’ meta ltaqa’  mat-tifel “uniku, speċjali u ta’ ispirazzjoni”.  Grech kompla jgħid li Juan se jibqa’ jgħix f’kull wieħed u waħda li kienu b’xortihom tajba li kienu jafuh.

Kien hawnhekk li omm Juan, Janice, għamlet referenza għall-kanzunetta The Journey tal-Winter Moods li Juan kien ta’ ispirazzjoni għaliha.

Filmat: Juan…l-ispirazzjoni ta’ kanzunetta tal-Winter Moods

Din il-ġimgħa saret quddiesa b’tifkira ta’ Juan fil-Knisja Santa Marija Ħal Għaxaq.