L-istorbju u t-traffiku: l-iktar ilmenti waqt l-eżamijiet

Il-kandidati li għamlu eżami tal-MATSEC din is-sena qed jappellaw għal titjib fiċ-ċentri tal-eżamijiet, hekk kif ħafna minnhom ilmentaw dwar il-livell ta’ storbju u konġestjoni tat-traffiku waqt l-eżamijiet.
Dan ħareġ minn rapport tal-feedback tal-kandidati maħruġ minn MATSEC, wara li ġabar il-kummenti tal-istudenti fuq numru ta’ kwistjonijiet.
Bosta studenti kkritikaw ukoll il-kwalità tal-awdjo rrekordjat waqt l-eżamijiet tas-smigħ tagħhom waqt l-eżamijiet tas-SEC fl-Għarbi, il-Ġermaniż, l-Ispanjol, it-Taljan u l-Franċiż, u qalu li kienu jippreferu li kieku persuna qratilhom it-test minflok.
Il-maġġoranza tal-istudenti qablu li għandha tingħata importanza lil suġġetti minn oqsma differenti, iżda ma jaqblux man-natura obbligatorja tas-Systems of Knowledge.
Fir-rapport, il-MATSEC irrimarka li l-maġġoranza tal-kandidati kienu kuntenti bl-għajnuna li rċevew mingħand il-Bord meta kellhom bżonn, u ħabbar li mis-sessjoni li jmiss tal-eżamijiet, se titqassam informazzjoni dwar l-aċċess għall-ktejjeb tal-linji gwida mat-timetable tal-eżamijiet, li bosta studenti sabu utli.
Il-ktieb ta’ linji gwida għall-kandidati tal-MATSEC jibqa’ jinsab b’xejn fuq is-sit elettroniku tal-MATSEC.