Kampanja għoti ta’ demm b’rabta mal-Festi tal-Milied 2020

                                                                 

Bdejna x-xahar tal-Milied f’ċirkostanzi ferm differenti minn ta’ snin preċedenti, u bla dubbju ta’ xejn din is-sena ġabitna iktar konxji f’kemm il-bniedem hu vulnerabbli. Iżda il-ħajja trid tkompli, u għalhekk is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm ukoll qed iniedi l-kampanja tiegħu għal żmien il-festi tal-Milied bit-tema: “Għotja demm…ir-rigal eċċellenti tal-Milied fis-sena tal-pandemija”.

L-għoti tad-demm għandu jsir:

  • fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ Gwardamanġa li jiftaħ kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa (inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.  
  • fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ Gwardamanġa li jiftaħ kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa (inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.  
  • fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ Gwardamanġa li jiftaħ kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa (inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.  
  • fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ Gwardamanġa li jiftaħ kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa (inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.  

Noti importanti!

  • Meħtieġ li wieħed iġib il-Karta tal-Identità, jew il-Liċenzja tas-Sewqan jew Passaport Malti, u possibbilment iħajjar lil ħaddieħor jagħti d-demm ukoll.
  • Kulmin  ser jersaq biex jagħmel it-test, jew qed jistenna r-riżultat tal-coronavirus ma jkunx jista’ jagħti demm sakemm ikollu riżultat li hu negattiv għall-virus.