Il-Ministru Abela ordna li jintemm l-impjieg ta’ Caruana Galizia mal-Ministeru fl-2017

Andrew Caruana Galizia Carmelo Abela

Read in English.

L-inkjesta pubblika fuq l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia llum kompliet bix-xhieda tal-Ispettur Kurt Zahra, li flimkien mal-Ispettur Keith Arnaud qed imexxi l-investigazzjoni fuq l-assassinju. Xehdet ukoll Fiona Formosa li kienet is-Segretarja Permanenti fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin.

L-inkjesta għandha l-għan li tiddetermina jekk l-Istat għamilx dak kollu li seta’ biex ipprevjena l-qtil, u biex tara x’kien l-aġir tiegħu wara.

Xi spikka fis-seduta tal-lum?

 • L-Ispettur Kurt Zahra qal li hemm rabtiet bejn nies akkużati bil-qtil ta’ Daphne, dawk li għandhom rabta mal-qtil u nies involuti fil-politika fl-informazzjoni li ttieħdet mill-apparat elettroniku li ġabru l-pulizija.
 • Semma l-ismijiet tan-nies involuti fil-politika fil-magħluq.
 • L-eks Segretarja Permanenti fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qalet li Andrew Caruana Galizia ma baqax diplomatiku Malti għall-Indja b’ordni tal-Ministru Carmelo Abela xahar wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017.

Mill-qorti minuta b’minuta…

16:09 Grazzi talli segwejtuna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Sephora Francalanza
16:08 Dakinhar mistenni jixhed il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis.
Sephora Francalanza
16:08 Dak kien kollox għal-lum. Is-seduta li jmiss hija l-Ġimgħa fid-9.30am.
Sephora Francalanza
16:08 Ix-xhieda ta' Fiona Formosa tintemm hawn.
Sephora Francalanza
16:06 Diplomat ieħor ħa post Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017.
Sephora Francalanza
16:05 Il-Qorti hi ppreżentata b'sett ta' emails u x-xhud tikkonferma li dawn jikkonċernaw lil Andrew Caruana Galizia u l-impjieg tiegħu.
Sephora Francalanza
16:04 L-Avukat Jason Azzopardi jistaqsi lix-xhud jekk tiftakarx jekk il-Kummissarju Għoli Steven Borg kienx ilmenta li ntemm l-impjieg ta' Caruana Galizia.

Ix-xhud twieġeb iva.
Sephora Francalanza
16:01 Ix-xhud tikkonferma li hi ngħatat ordni diretta mill-Ministru ta' dak iż-żmien, Carmelo Abela, u tgħid li ma tiftakarx jekk iddiskutewx ir-raġuni għaliex.
Sephora Francalanza
16:01 Tgħid ukoll li hu normali li jkun hemm xi tibdiliet tul dawn it-tliet snin, pereżempju ta' trasferiment għal xi mkien ieħor.
Sephora Francalanza
16:00 Tikkonferma li normalment l-impjieg f'pajjiż ieħor idum tliet snin.
Sephora Francalanza
16:00 Formosa tgħid li Andrew Caruana Galizia għadu impjegat mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, iżda bħalissa jinsab bil-leave mhux imħallas.
Sephora Francalanza
15:59 Tikkonferma li d-deċiżjoni ttieħdet xahar wara l-elezzjoni ġenerali tal-2017.
Sephora Francalanza
15:58 It-talba biex jintemm l-impjieg ta' Caruana Galizia saret fi ftit jiem. Ix-xhud tgħid li ma tafx għaliex, imma hi ntalbet tagħmel dan għax kien hemm bżonn li jsiru xi bidliet.
Sephora Francalanza
15:57 Fiona Formosa kienet is-segretarja permanenti fil-Ministeru.
Sephora Francalanza
15:57 Formosa tgħid li l-Ministeru kellu ordni biex itemm l-impjieg ta' Caruana Galizia b'effett immedjat.
Sephora Francalanza
15:55 Il-Bord jistaqsi lix-xhud fuq Andrew Caruana Galizia, li kien diplomat fl-Indja.
Sephora Francalanza
15:53 Is-seduta se tkompli bix-xhieda ta' Fiona Formosa, li taħdem mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
Sephora Francalanza
15:39 Ix-xhieda tal-Ispettur Zahra għadha għaddejja fil-magħluq. Il-ġurnalisti qed jistennew barra.
Sephora Francalanza
15:06 L-Ispettur se jkompli jixhed fil-magħluq u hu mistenni jagħti l-ismijiet tal-persuni li jissemmew mill-materjal li l-Europol ħadet minn fuq l-apparat li ġabru l-pulizija.
Sephora Francalanza
15:05 L-Imħallef Emeritu Michael Mallia jistaqsi lill-Ispettur Zahra jekk mill-informazzjoni li ħadu mill-apparat hemmx rabtiet bejn nies akkużati bil-qtil ta' Daphne, dawk li għandhom rabta mal-qtil u nies involuti fil-politika.

L-Ispettur jgħid iva.
Sephora Francalanza
15:01 L-Imħallef tgħid li l-Bord għandu bżonn dan il-materjal qabel tingħalaq l-inkjesta.
Sephora Francalanza
14:58 Ix-xhud jgħid li hemm xi materjal li għadu jrid jiġi investigat.
Sephora Francalanza
14:58 Il-Bord irid jistaqsi xi mistoqsijiet.
Sephora Francalanza
14:57 Ikompli jgħid li din l-informazzjoni mistennija tiġi ppreżentata fil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Yorgen Fenech, akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia.
Sephora Francalanza
14:54 L-Ispettur jispjega li l-Europol għandha l-materjal kollu li ttieħed minn fuq l-apparat. Meta dan għadda għand it-task force, tqassam bejn il-membri tat-task force skont min kien qed jinvestiga xiex.
Sephora Francalanza
14:51 Ix-xhud jgħid li t-task force magħmula minn tmien uffiċjali tal-pulizija u tinkludi wkoll uffiċjali tal-Europol.
Sephora Francalanza
14:51 L-Ispettur iwieġeb li le, iżda mhux ċert.
Sephora Francalanza
14:50 L-Imħallef Lofaro tistaqsi jekk l-Avukat Ġenerali għandhiex kopja ta' dan il-materjal.
Sephora Francalanza
14:49 Din l-informazzjoni tinsab l-Olanda, għand il-Europol, u għand it-task force Maltija.
Sephora Francalanza
14:47 Jgħid li l-informazzjoni mill-apparat li ġabru l-pulizija ttieħdet fl-Olanda.
Sephora Francalanza
14:46 L-Ispettur jikkonferma li għadhom għaddejjin u jgħid li t-task force ilha taħdem fuq il-każ sa mill-ġurnata meta nqatlet il-ġurnalista.

Il-Pulizija qed tikkollabora mal-Europol.
Sephora Francalanza
14:45 L-Avukata Therese Comodini Cachia tistaqsi lill-Ispettur Zahra jekk l-investigazzjonijiet għadhomx għaddejjin.
Sephora Francalanza
14:43 Il-Bord tal-Inkjesta josserva li din hi t-tieni darba li Zahra qed jixhed f'din l-inkjesta.
Sephora Francalanza
14:42 L-Ispettur Kurt Zahra jitla' fuq il-pedana tax-xhieda.
Sephora Francalanza
14:39 Il-waranofsinhar it-tajjeb u nilqgħukom għall-blogg live mill-qorti.
Sephora Francalanza

Fl-aħħar seduta xehed il-Ministru għall-Familja Michael Falzon.

Xi spikka fl-aħħar seduta?

 • Mistoqsi fuq il-ħbiberija tiegħu ma’ Joe Gaffarena b’rabta mal-iskandlu tal-pompa tal-petrol li wasslu biex jirriżenja minn Segretarju Parlamentari fl-OPM fl-2016, il-Ministru qal, “M’hawnx negozjant f’Malta li ma nafux għax għamilt kwart ta’ seklu naħdem il-BOV nivvettja l-proġetti.”
 • “Irriżenjajt b’deċiżjoni tiegħi u ġarrejt il-konsegwenzi tar-riżenja jien.”
 • “Meta ġiet diskussa tal-Electrogas, meta ħarġu tal-Panama Papers, ma kontx membru tal-Kabinett. Ma tajtx opinjoni la fuq naħa u lanqas fuq oħra.”
 • 17 Black: “Jekk ngħid il-verità bdejt inħossni ftit skomdu, imma ma kontx mitlub nagħti opinjoni.”
 • “Jekk kien hemm kitchen cabinet żgur li ma kontx parti minnu.”
 • Sar jaf bl-elezzjoni bikrija dakinhar li ħabbarha Joseph Muscat, fl-1 ta’ Mejju, 2017.
 • Il-vot ta’ fiduċja f’Konrad Mizzi f’Novembru tal-2019: “Tajnieh bħala partit. Kont seren nagħti l-fiduċja tiegħi lil Mizzi.”
 • Il-Ministru ma kienx jaf li se jirreżenja Joseph Muscat.

Il-Bord tal-Inkjesta hu mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.