Jittajjar Pulizija f’Ħal Luqa

Pulizija li kien fuq il-mutur ittajjar f’Ħal Luqa quddiem l-SML Luqa.
L-inċident seħħ għall-ħabta tas-7.45 ta’ flgħaxija meta vann baqa’ dieħel fil-mutur. Konsegwenza ta’ dan inħoloq it-traffiku mid-direzzjoni ta’ Ħal Qormi lejn Ħal Luqa.
Il-kundizzjoni tal-Pulizija għadha mhix magħrufha.