Jistennew tweġibiet dwar l-asbestos fit-terra

Żewġ leġiżlaturi Amerikani Demokratiċi talbu lill-Aġenzija għall-Protezzjoni Ambjentali biex twieġeb mistoqsijiet dwar l-espożizzjoni għall-asbestos wara li Reuters irrapporta li d-dokumenti wrew li l-kumpanija Johnson & Johnson kienet taf għal ħafna snin bil-preżenza tal-mineral fit-terra tat-trabi.

Huma ma semmewx lil Johnson & Johnson b’isimhom iżda esprimew “tħassib serju” dwar ir-rapport li għamlu Reuters nhar il-Ġimgħa, skont kopja tal-ittra tagħhom bid-data taz-19 ta’ Diċembru li ġiet riveduta minn Reuters. Fl-ittra tagħhom, iż-żewġ leġiżlaturi talbu lill-Aġenzija tispjega kif kienet qed tirregola prodotti li potenzjalment mhux siguri u li fihom l-asbestos.