Jinħatar il-Bord tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Facebook - Ilsienna

Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali approva l-ħatra tal-membri tal-Bord tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Dan il-bord se jkun magħmul minn:

Chairperson:
 • Olvin Vella
Membri:
 • George Farrugia
 • Ray Fabri
 • David Muscat
 • Simone Inguanez
 • Mario Cutajar
 • Jesmond Sharples
 • Victor Vella
 • Jean Pierre Caligari
 • Joseph Mizzi
 • Joseph Chircop
 • Terence Portelli
 • Claire Zerafa
 • Mauro Camilleri

Il-bord għall-ilsien Malti twaqqaf fl-1994. Permezz ta’ dan il-bord sar ir-rapport dwar l-istrateġija għal-Lingwa nazzjonali fl-2001 li wassal biex fl-2005 il-Parlament apporva unanimament il-liġi tal-Malti. Permezz ta’ din il-liġi twaqqaf ukoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li huwa responsabbli mill-iżvilupp tal-lingwa Maltija u mill-Malti bħala lsien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.