“Jien missier kburi”; Gianluca jsir papà

Il-kantant Gianluca Bezzina u martu Vanessa saru ġenituri mat-twelid ta’ binthom Lyla.

Gianluca, magħruf l-iżjed talli rrappreżenta lil Malta fil-Eurovision fl-2013 bil-kanzunetta Tomorrow, kiteb fuq Facebook kemm hu ferħan se jtir bit-tarbija ċkejkna. Huwa faħħar lil martu Vanessa ta’ kemm kienet kuraġġuża tul il-proċess kollu.

Words just cannot express the Joy of this beautiful new life! God has blessed us with the miracle of our baby Lyla…and…

Posted by Gianluca Bezzina on Sunday, December 30, 2018

Oħt Gianluca, il-kantanta Dorothy Bezzina li kemm-il darba akkumpanjatu fuq il-palk, xerrdet interpretazzjoni ta’ Gianluca tal-kanzunetta li kien kiteb nannuhom Gaetano Buttigieg meta twelditlu l-ewwel tarbija.

Il-kanzunetta tista’ tismagħha hawn.