Jerome u Doreen jispiraw lil bosta nies

Matul dan ix-xahar, Malta tilfet bosta persuni li kienu tant maħbubin bħaż-żagħżugħ Jerome Frendo u l-qabla Doreen Cassar li t-tnejn ispiraw bosta nies.
Il-funerali ta’ dawn iż-żewġ persuni kienu t-tnejn li huma kienu karatterizzati bi’knejjes ippakkjati nies. Ħaġa oħra li kellhom in-komuni kienet ukoll li kemm Jerome kif ukoll Doreen ispiraw bosta nies Maltin permezz tal-eżempju ta’ hajjithom u bil-messaġġi ta’ tama li dawn dejjem kienu jxerrdu.