Jeħlisha ħafif wara li martu twaqqa’ l-akkużi ta’ vjolenza domestika

Pensjonant li kien mixli li weġġa’ lil martu f’argument domestiku nħeles minn kull akkuża wara li martu waqqgħet l-akkużi.

Ir-raġel ta’ 61 sena miż-Żejtun ġie arrestat il-Ġimgħa taħt l-akkużi li allegatament ikkawża lil martu ġrieħi ħfief, u ġegħilha tibża’ mill-vjolenza tiegħu, heddidha u talli tellef il-paċi.

Wara li r-raġel xehed mhux ħati, l-avukati tal-mara infurmaw lill-Qorti li l-vittma xtaqet li tirtira l-ilment tagħha formalment.

Il-Maġistrat kellmet lill-allegata vittma privatament, u mbagħad iddikjarat li l-każ waqa’, hi u twissi lir-raġel li din kienet l-unika darba li kien se jingħata ċans ieħor.