Isqof Ċiniż ieħor maħtuf mill-Pulizija Komunisti

Mons. Peter Shao Zhumin, Isqof ta’ Wenzhu, inħataf mill-Pulizija Ċiniża u ttieħed f’post mhux magħruf.  Dan il-ħtif jixbaħ dak tal-Isqof Guo Xijin. Iż-żewġ isqfijiet inħatfu lejlet Ħamis Ix-Xirka biex ma jitħallewx jiċċelebraw il-festi tal-Għid fid-djoċesijiet rispettivi tagħhom.  Iż-żewġ Isqfijiet  li inħatru mill-Vatikan, jaħdmu fil-Knisja fil-moħbi.
Forzi tas-sigurta’ ħallew lill-insara jeħdulhom xi ħwejjeġ biex huma jwassluhom lill-Isqof – mossa li ħafna nterpretaw bħala li tiffisser li l-ħtif tal-Isqof se jdum fit-tul.
Iż-żewġ Isqfijiet m’humiex rikonoxxuti mill-Gvern Ċiniż u hemm min qed isostni li l-ħtif tagħhom sar biex ikunu mġiegħla jingħaqdu mal-Assoċjazzjoni Patrijottika li hi l-Knisja li għandha permess taħdem fil-beraħ għax rikonoxxuta mill-Gvern u li l-Isqfijiet tagħha jinħatru mill-Gvern u mhux mill-Vatikan.
Il-ħtif taż-żewġ Isqfijiet f’dawn l-aħħar jiem jagħti daqqa ta’ ħarta lit-tama ta’ ftehim bejn il-Vatikan u l-Gvern Ċiniż dwar il-ħatra tal-Isqfijiet li ħafna kienu qed ibassru li hu fil-qrib.
Fiċ-Ċina hemm il-knisja uffiċjali li hi rikonoxxuta mill-Gvern u l-Knisja moħbija li l-Isqfijiet tagħha huma maħtura mill-Vatikan iżda mhux rikonoxxuti mill-Gvern Komunista.
Is-sitwazzjoni tal-Kattoliċi f’Wenzhou u Mindong hi waħda eċċezzjonali u għalhekk il-Ministeru tal-Affarijiet Reliġjużi taċ-Ċina qed jipprova jeqridha.  Il-ħtif tal-Isqfijiet hu ntenzjonat biex jagħmel pressjoni fuq il-Vatikan biex jaċċetta l-kundizzjonijiet i mposti mill-Gvern Komunista li l-Isqfijiet reġistrati mal-Assoċjazzjoni Patrijottika biss ikunu jistgħu jeżerċitaw il-ministeru tagħhom.
Iż-żewġ Isqfijiet sabu ruħhom fl-istess sitwazzjoni ta’ Mons Thaddeus Ma Daqin, isqof ta’ Shangai li ilu jinżamm arrestat f’daru minn dakinhar tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu għax telaq mill-Assoċjazzjoni Patrijottika.
Hu stmat li fid-djoċesi ta’ Wenzhou  hemm madwar 50,000 persuna fil-komunitajiet reliġjużi approvati mir-reġim u madwar 80,000 oħra fil-knisja fil-moħbi, rikonoxxuta mill-Vatikan.