Ir-raġel armat li hedded lill-pulizija f’Tal-Pietà se jinżamm Monte Karmeli

Triq Qrejten Police Raid Serbian man arrested
Uffiċċju tal-Komunikazzjoni, Il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta

Ir-raġel armat li hedded lill-pulizija li se jagħmel waħda tinkiteb waqt sitt sigħat ta’ negozjati magħhom f’Tal-Pietà se jinżamm fit-Taqsima Forensika tal-Isptar Monte Karmeli.

Is-Serb ta’ 38 sena tressaq il-qorti lbieraħ quddiem il-Maġistrat Astrid May Grima, akkużat li ħebb għall-uffiċjali tal-pulizija u rreżistiehom, li insulentahom jew heddidhom, li kiser il-ħelsien mill-arrest u li nstabulu għadd ta’ armi fost l-oħrajn.

Il-każ seħħ fi Triq Qrejten nhar il-Ħadd filgħaxija, meta l-pulizija ġew infurmati li kien hemm raġel armat li kien qed jhedded lir-residenti u jagħmel il-ħsara fuq karozzi pparkjati. Il-pulizija sabuh imsakkar ġo daru, armat b’sikkina kbira u arma tan-nar. Hu heddidhom li jispara. Eventwalment ġie arrestat wara sigħat ta’ negozjati billejl.

Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi imma ma talabx għall-ħelsien mill-arrest.

L-avukat tiegħu, Dr Charles Mercieca, talab lill-Qorti biex tinħatar psikjatra sabiex teżamina lill-akkużat peress li jbati mill-paranoja u jkollu episodji psikotiċi. Il-Qorti qalet li diġà appuntat psikjatra.

Il-Qorti rrakkomandat li huwa jinżamm fit-Taqsima Forensika tal-Isptar Monte Karmeli sabiex jingħata l-attenzjoni medika xierqa.

Il-Prosekuturi kienu l-Ispetturi Fabian Fleri, Lydon Zammit, Shawn Pawney u Jonathan Ransley.