Ir-raba’ vapur solva ħafna; m’hemmx bżonn mina – Kamra tal-Kummerċ

Il-mina potenzjalment l-aħjar għażla ta’ konnettività - GBC

Read in English.

Il-Kamra tal-Kummerċ Maltija qed tistaqsi lill-Gvern biex jikkunsidra mill-ġdid l-investiment tal-bini ta’ mina bejn Malta u Għawdex u minflok jidderieġi l-investiment lejn il-bini u l-iżvilupp ta’ sistema ta’ trasport multi-odali bil-konnettività tal-metro għal Għawdex.

Matul it-tnedija tal-viżjoni ekonomika tal-Kamra għall-ħames snin li ġejjin, li tinkludi 59 rakkomandazzjoni li jduru prinċipalment madwar is-setturi ekonomiċi ewlenin, il-Kamra tal-Kummerċ iffukat ukoll fuq is-sistema tat-trasport pubbliku f’Malta fejn il-Kamra ddikjarat li teħtieġ li tevolvi u tagħti prijorità lin-nies u mhux lill-karozzi.

F’dokument ippreżentat nhar l-Erbgħa, il-Kamra qalet li l-introduzzjoni tar-raba’ vapur bejn Malta u Għawdex uriet b’mod deċiżiv, kif jidher mis-soċjetà ċivili Għawdxija u r-rispons taċ-ċittadini, li ħafna mill-kwistjonijiet ta’ konnettività issa huma solvuti.

Il-Kamra qed tirrakkomanda li konnessjoni ta’ fast-ferry bejn l-Imġarr, Buġibba, tas-Sliema, il-Belt Valletta u l-Kottonera tista’ potenzjalment tattira industriji lejn Għawdex.

Il-GBC ma taqbilx li l-Gvern jikkunsidra l-investiment ta’ mina

Intant fir-reazzjoni tagħha għad-dokument tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija (GBC) ma taqbilx mar-rakkomandazzjoni li l-Gvern jikkunsidra l-investiment ta’ mina bejn Malta u Għawdex. Enfasizzat li l-mina bejn iż-żewġ gżejjer għandha l-potenzjal tipprovdi l-aħjar għażla ta’ konnettività.

Fi stqarrija, il-GBC sostniet li Għawdex qed jonqos milli jottimizza l-kontribut tiegħu għall-ekonomija Maltija minħabba l-ostakli tal-konnettività. Hija stqarret li l-ħin meħtieġ biex tasal saċ-ċentri t’attività kbira huwa erba’ jew ħames darbiet ikbar minn dak f’Malta.

Skont il-GBC, il-mina se tkun mistennija li sservi bħala s-sinsla ta’ netwerk li tgħaqqad flimkien trasport pubbliku u trasport ta’ vetturi kondiviżi, u konnettività bil-baħar u bl-ajru.