In-nisa fl-Iżvizzera fit-toroq

In-nisa fl-Iżvizzera mistennija jinżlu fit-toroq dalgħodu f’ protesta dwar il-pajjiż kollu kontra dak li qed jgħidu hu pass kajman inaċċettabbli li biex l-pajjiż miexi lejn l-ugwaljanza.

Il-protesti tal-Ġimgħa qed jaslu  28 sena wara protesti simili li raw nofs miljun mara jinżlu fit-toroq fl-1991.

In-nisa fl-Iżvizzera ilhom jinsisti għal passi iktar mgħammel fejn jidħlu l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Fl-1991 ma kien hemm l-ebda mara li tifforma parti mill-Gvern Żvizzeru u lanqas ma kellhom dritt għal-leave tal-maternita’.