In-negozji huma mħeġġa jippreparaw għal Brexit bla ftehim

Il-Gvern iniedi pjan ta’ azzjoni għal Brexit

Minister for Foreign and European Affairs Evarist Bartolo, Parliamentary Secretary for European Funds Stefan Zrinzo Azzopardi and the President of the Chamber of Commerce address a conference on the readiness and preparedness for the end of the transition period following BREXIT House of Catalunya
The Malta Chamber

Read in English.

Il-Kamra tal-Kummerċ Maltija qalet li qed tħeġġeġ lin-negozji biex jippreparaw għal Brexit bla ftehim (Brexit No-Deal). Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Kamra appellat lin-negozji biex jikkuntattjaw lill-Kamra għal aktar informazzjoni u għajnuna.

Il-President tal-Kamra il-Perit David Xuereb fakkar li fadal biss 50 ġurnata għat-tmiem tal-perjodu ta’ transizzjoni tal-Brexit u għalhekk in-negozji kellhom bżonn jiżguraw li jkollhom kollox f’postu biex jaċċertaw kontinwazzjoni għan-negozju tagħhom minn Jannar ‘il quddiem.

Waqt il-konferenza li kienet organizzata mal-Gvern, ġiet imnedija kampanja ta’ informazzjoni biex tgħin lin-negozji jitħejjew għal Brexit li probabbilment ikun mingħajr ftehim.

Il-Gvern iniedi pjan ta’ azzjoni għal Brexit

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo u s-Segretarjat Parlamentari għall-fondi tal-UE Stefan Zrinzo Azzopardi nedew pjan ta’ azzjoni tal-Gvern ta’ Malta bi tħejjija għal Brexit.

Il-pjan ta’ azzjoni jittratta l-aktar oqsma importanti fosthom dak tat-trasport, l-ivvjaġġar u l-konnettività mar-Renju Unit. Jirreferi wkoll għad-drittijiet taċ-ċittadini, kemm dawk Maltin li jgħixu fir-Renju Unit u anke taċ-ċittadini Brittaniċi li jgħixu f’Malta.

Fuq il-kummerċ, id-dokument jagħti tagħrif dwar l-impatt tar-regoli għall-importazzjoni u għall-esportazzjoni ta’ prodotti u ta’ servizzi, l-impatt fuq il-kwalifiċi professjonali tal-impjegati u anke tal-proċeduri u tat-tariffi ġodda li se japplikaw mill-1 ta’ Jannar, 2021 ’il quddiem.

F’dan il-kuntest, il-pjan ta’ azzjoni jispjega fid-dettall l-assistenza li l-gvern qed joffri permezz tal-entitajiet tiegħu, bħal pereżempju l-assistenza professjonali provduta mill-Malta Enterprise lill-kumpaniji biex jimmitigaw l-impatt ta’ Brexit fuq l-intrapriżi tagħhom.

Prepared’ u jaċċessa l-website www.brexit.gov.mt. Qed tiġi provduta wkoll assistenza diretta liċ-ċittadini u lin-negozji kemm permezz tal-Brexit helpline fuq il-linja 153 u kif ukoll permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz brexit@gov.mt fejn qed jiġu mwieġba mistoqsijiet individwali jew aktar speċifiċi.