Imut Michael Ellul, il-ġgant tal-arkitettura f’Malta

Il-Perit Michael Ellul, magħruf bħala raġel żgħir, iżda ġgant tal-arkitettura f’Malta miet ilbieraħ.
Ellul, imwieled l-Isla, studja l-arkitettura u r-restawr tagħha f’Ruma lura fl-1967. Immedjatament wara, huwa ingħaqad mas-servizz tal-Gvern bħala arkitett mad-dipartiment tal-ħidmiet pubbliċi fejn kien jieħu ħsieb l-iskejjel pubbliċi.
Aktar tard, huwa waqqaf id-diviżjoni tal-antikwitajiet fejn serva bħala kap.
Fl-1979 il-Perit ġie appuntat bħala Chief Architect, fejn kien responsabbli għall-proġetti tar-restawr fil-binjiet storiċi kollha tal-Gvern, bħall-Palazz Verdala, il-Palazz Vilhena, il-Mużew tal-Belle Arti, u Dar il-Mediterran, fost irwoli oħra.
Għal dawn l-aħħar snin, Ellul kien qed iservi bħala konsulent tal-Gvern għall-arkitettura u l-konservazzjoni.
Fl-1995, Ellul kien ingħata l-Midalja tal-Qadi tar-Repubblika.