Imħallef imblokka liġi mposta minn Donald Trump

U.S. President Donald Trump

Imħallef fil-Istati Uniti mblokka liġi mposta mill-President Amerikan Donald Trump li kienet titlob li kull immigrant li jasal l-Istati Uniti jipprovdi Health Insurance jew inkella irid juri li kapaci jħallas għal waħda fi żmien tletin ġurnata.

L-Imħallef Michael Simon ta’ Oregan, laqa’ talba magħmul minn seba’ ċittadini amerikan u għaqda Non-Governattiva għas-sospensjoni fuq din il-liġi