Imħabbra n-nomini għall-elezzjonijiet każwali

Il-Kummisjoni Elettorali llum ħabbret in-nomini ppreżentati għall-elezzjonijiet każwali.

Din hija l-lista tan-nomini:

L-Ewwel Distrett Elettorali (post li tbattal mill-Onor. Louis Grech)

Farrugia Sacco David

It-Tieni Distrett (post li tbattal mill-Onor. Joseph Muscat)

Law Rita

It-Tmien Distrett (post li tbattal mill-Onor. Edward Scicluna)

Debono Grech Joseph
Galea Clifford
Sant Marc

L-Għaxar Distrett (post li tbattal mill-Onor. Emanuel Mallia)

Falzon Michael
Zammit Alamango Nakita

It-Tnax-il Distrett (post li tbattal mill-Onor. Evarist Bartolo)

Galea Clifford
Grima Alfred
Schembri Tabone Deborah

In-nomini bdew jintlaqgħu minn nhar il-Ħamis u jalqgħu għada. Nhar l-Erbgħa 27 ta’ Marzu il-Kummissjoni se tkun qed tiddeċiedi fuq il-validità ta’ kull nominazzjoni u wara toħroġ notifikata mill-Gazetta tal-Gvern.